Podmienky ochrany osobných údajov

Informačné povinnosti predávajúcaho

Všeobecné obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Dokument vo formáte DOCX na stiahnutie

 

Formulár odstúpenie od zmluvy

Dokument vo formáte DOCX na stiahnutie

 

Súhlas dotknutej osoby

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

 

Registrovaný zákazník

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

 

Marketing (oprávnený záujem)

Dokument vo formáte PDF na stiahnutie

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov E-shop